Nilai-nilai Al-Quran - Nilai Petunjuk Kebaikan

  • Pada minggu ini beberapa panduan yang diharapkan dapat menjadi panduan kita apabila menelaah teks-teks agama secara khususnya.
  • Perkara pertama yang perlu selalu kita ingat dalam mengambil pengajaran dari teks seperti al-Quran Adalah di sebalik ayat-ayat ada kisah serta penafsiran yang bakal memberikan kita pemahaman yang lebih menyeluruh berkaitan maksud serta makanya.
  • Tanpa pemahaman yang mendalam akan makna di sebalik sesuatu firman Allah, ia boleh mengakibatkan salah saham dan kekeliruan akan maksudnya dan dalam keadaan tertentu membawa kepada permasalahan.