Khutbah Aidil Adha: Memelihara Kesatuan dan Perpaduan Sebagai Asas Keutamaan Hidup Beragama

  • Keseragaman yang kita saksikan ini jelas melambangkan kesatuan serta perpaduan yang ditujukan oleh syariat Islam dalam ibadah haji ini.
  • Perpaduan bukan bererti kesatuan dalam kepercayaan ataupun pada pendapat. Kerana sekiranya kesatuan itu terletak pada kesatuan pada segala jenis bentuk, nescaya ia telah berlaku. Namun, apa yang kita saksikan adalah kecantikan di sebalik kepelbagaian dan perbezaan yang wujud.
  • Perkara yang paling utama yang perlu kita berikan tumpuan ialah pengukuhan institusi keagamaan kita, atau lebih khusus lagi masjid kita.
  • Perkara kedua yang perlu kita berikan perhatian adalah kematangan serta kebijaksanaan dalam membincangkan urusan agama.